CONCERT GOSPEL

Ho fisaorana an’Andriamanitra tamin’ireo fahasoavana rehetra noraisintsika tamin’ity taona 2019 ity sy Fametrahana ny taona vaovao 2020 eo ampelatan’Andriamanitra.
Ny CCMGr dia manasa antsika rehetra ho tonga marobe amin’ny
CONCERT GOSPEL
miaraka amin’i  RABETAFIKA(Japon) sy ny koraly Vetsompiderana ary ny  sampana Tanora
ao amin’ny Notre-Dame de La Salette Saint Martin D’Hères
Samedi 28 Décembre 18h00mn
Rabetafika_CCMGr_v2
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter