Isika vory eto izao

1- Isika vory eto izao, no mpirahalahy mian'ala Izaho anie ho tokinao,ianao kosa ho tokiko  Mifankatiava, mifankatiava, mifankatiava ianareo   Izay no ahalalana fa mpianatro, raha mahay mifankatia  2- Isika vory eto izao, no toy ny rano sy vary  Ka na an-tsaha na an-tanàna anie, tsy hifanary tsy hifandao  Mifankatiava, mifankatiava, mifankatiava ianareo   Izay no ahalalana fa mpianatro, raha mahay mifankatia 3...
En savoir plus