Hira Faneva Zaikam-paritra Strasbourg 2016

***RAY BE INDRAFO*** I- Ray Mpahary sy avo indrindra Ianao Mihaino antso sy mamindra fo Nomenao anay ny zanaka lahitokanao x2 Lehibe ny fitiavanao anay II- Jesoa o Ianao nanafatra Hahay hifankatia sy hamela heloka Ho fitaratra ho an’ny hafa ny fiainanay x2 Hahalalana fa mpianatrao zahay III- Namako o andeha hiara dia Haneho, hiaina, hizara Ilay Fitia Vavolombelona hampiharihary x2 Famindrampo tsy mety lany Ref: Noho ny famindram-ponao ry Ray Midera mankalaza e (Nomenao)...
Read More